Phạm Đình Duy- chuyên gia trong lĩnh vực F&B

Phạm Đình Duy Sinh ngày 19 tháng 6 năm 1989 Ông sinh ra và lớn lên tại Lai Thành Kim Sơn Ninh Bình Là một doanh nhân Việt Nam Ban … Đọc tiếp Phạm Đình Duy- chuyên gia trong lĩnh vực F&B